Коткування: недооцінена операція

Традиційно коткуванням називають обробіток ґрунту спеціальними пристроями – котками з метою його ущільнення, подрібнення брил землі та великих грудок, а також вирівнювання поверхні поля. Утім, сучасний функціонал застосування котків є набагато ширшим, включаючи часткове заробляння деяких міндобрив на кшталт аміачної селітри у верхній шар ґрунту та додаткове подрібнення пожнивних решток.

Коткування - недооцінена операція

Останній чинник є дуже важливим за нинішніх реалій у рослинництві. Адже в посушливих регіонах України якісне подрібнення пожнивних решток соняшнику та, іноді, й кукурудзи без втручання в ґрунт можливе саме завдяки використанню важких рубаючих котків, так званих «рубак». Відповідно, певний набір польових котків сьогодні повинен бути присутнім в арсеналі кожного аграрного господарства.

Це тим більш важливо, враховуючи широченний вибір різних типів котків, різновидів яких нараховується, мабуть, понад 20. Зокрема, це гладенькі, рубчасті, зубчасті, кільчасті, кільчасто-шпорові та інші котки. Причому їх маса може розпочинатися від 100 кілограмів і включно до 2 тонн.

Гладенькі котки мають циліндричну поверхню й призначені переважно для ущільнення верхнього шару ґрунту, майже не впливаючи на його нижні шари. Їх основне завдання – вирівняти поверхню поля за умов добре обробленого ґрунту, ущільнити в землі щойно посіяне насіння тощо. На полях із нерівним рельєфом частіше використовуються трисекційні гладенькі котки, котрі краще копіюють поверхню. На рівненьких полях краще застосовувати одно – чи двосекційні пристрої. Це можуть бути як суцільнометалеві моделі, так і водоналивні.

Конструкція кільчастого котка становить із себе низку металевих кілець, насаджених на єдину вісь. Таким чином утворюється ребриста поверхня, призначена для подрібнення грудок та деяких інших цілей. За рівних умов кільчастий коток трохи краще ущільнює ґрунт, порівняно з гладеньким.

Своєю чергою, кільчасто-шпорові котки призначені вже для подрібнення досить великих брил землі й потужнішого ущільнення ґрунту. Одночасно вони розпушують верхній шар землі, тому успішно можуть використовуватися для роботи на зораному полі, в тому числі для акуратного передпосівного обробітку.

Для чого потрібно здійснювати коткування з метою ущільнення ґрунту? Перш за все метою цього є покращення капілярності ґрунту й поліпшення контакту насінини з землею. Адже кожна покладена в ґрунт насінина повинна якнайщільніше контактувати з вологою землею. Завдяки цьому посилюється надходження вологи до насінини й зростають шанси на появу своєчасних міцних сходів. Вважається, що правильно й вчасно здійснене коткування особливо доречне за посушливих умов, надто на полях, засіяних в аномально пізні терміни.

Також коткування необхідне, щоб створити умови для неглибокого й рівномірного загортання насіння, водночас із запобіганням небажаному осіданню ґрунту після сівби. При цьому коткування дає змогу знизити інтенсивність випаровування вологи з ґрунту, що особливо актуально за посушливих умов.

Тому вибір котків та планування коткування полів актуально саме зараз, коли є час підготуватися до посівної озимих. Адже така процедура буде корисною особливо в літньо-осінню посівну. Тим паче, що післяпосівне коткування дає змогу знищити кірку, що часто утворюється після дощів.

Окрім цього, хорошим, наприклад, кільчасто-шпоровим котком можна істотно усунути огріхи неякісного глибокого обробітку ґрунту чи ситуації, спричиненої несприятливими погодними умовами, коли на поверхні поля утворюються великі брили землі. За таких умов не завжди доцільно запускати у поле потужний дисковий чи лаповий агрегат, а можна обійтися котком, витративши відчутно менше пального.

З іншого боку слід обережніше використовувати котки під час посівної ярих культур, у тому разі, якщо запасів вологи в ґрунті предостатньо. Адже за таких умов несвоєчасно проведене коткування може знизити загальну та некапілярну пористість землі, а також повітроємкість. До того ж, неправильне здійснення цієї операції здатне істотно посилити випаровування вологи з поверхні ґрунту. Тим більше, якщо мова йде про важкі глинисті ґрунти, коли існуватиме високий ризик утворення кірки на поверхні ґрунту. Також слід взяти до уваги й те, що здебільшого висока ефективність цієї польової операції виявляється на класичних чорноземних ґрунтах, тоді як на солонцюватих ґрунтах, схильних до запливання, вона буде нижчою.

Найбільш ефективними в більшості випадків вважаються не гладенькі котки, а пристрої з нерівною поверхнею, що дає змогу доподрібнювати грудки та брили землі, а також забезпечувати деякі інші переваги. Це переважно кільчасті та рубчасті котки, які ущільнюють ґрунт на більшу глибину й сприяють прискоренню появи сходів рослин. При цьому неабияке значення має рівномірність обробки поверхні поля, що дає змогу отримувати більш дружні сходи. Робота з використанням таких котків дає змогу знизити загрозу випаровування вологи, вивітрюванню ґрунту та утворення кірки на поверхні поля. До того ж, кільчасті та рубчасті котки, ущільнюючи глибші шари землі, одночасно розпушують поверхневий шар ґрунту, чим створюють більш сприятливі умови для проростання насіння.

При виборі котків слід мати на увазі, що ефективність їх використання істотно залежить від маси такого обладнання. Занадто легкий коток не зробить нічого корисного ані на поверхні поля, ані у верхньому шарі ґрунту. Натомість занадто важкий коток може спричинити надмірне ущільнення, особливо на вологих ґрунтах. Вважається, що слід орієнтуватися на масу 3-4 кілограми на кожен сантиметр робочого захвату котка. Проте ці цифри не є абсолютними й багато залежить від умов роботи на полі, а також конкретної модифікації котка.

02

Також слід звертати увагу й на діаметр котків, оскільки котки із невеликим діаметром діють переважно на поверхню ґрунту, тоді як моделі із більшим діаметром більш ефективно чинять вплив на його нижчі шари. Утім, у переважній більшості випадків маса моделі котка прямо залежить від його діаметра. Потрібно враховувати й такий нюанс, що чим більший діаметр котка, тим нижчий його тяговий опір. Цей момент важливий і при виборі моделі трактора для агрегатування з цими знаряддями. Так само, чим нижча робоча швидкість при роботі з котками, тим сильніший тиск на ґрунт. Тому якщо нашим завданням є, наприклад, ретельне подрібнення пожнивних решток соняшнику з одночасним розбиванням грудок та розпушенням верхнього шару ґрунту, то ганяти полем із котком у жодному разі не варто.

Як ми вже згадували, варіантів використання польових котків у рослинництві існує дуже багато, так само як і модифікацій самих котків. Наприклад, перед сівбою ярих культур рекомендоване дворазове здійснення цієї польової операції – до передпосівного обробітку та після нього, безпосередньо перед сівбою. Проте тут може бути безліч нюансів, які необхідно враховувати, і багато чого залежить від конкретних ґрунтово-кліматичних умов на полях господарства, а також ситуації з вологою в ґрунті в конкретний період часу, попереднього обробітку ґрунту тощо.

Так само коткування може забезпечити високу ефективність уже після сівби, особливо в тому разі, якщо на полях утворюється кірка й існує загроза вітрової ерозії ґрунту. Із цією метою найчастіше застосовують рубчасті котки, утім, такі їхні різновиди, що не здатні завдати шкоди насінню, що проростає.

Оскільки котки, як і будь-які інші сільгоспагрегати, повинні розглядатися в єдиній технологічній системі, доцільно розраховувати їхнє використання в суворому чергуванні з легкими спеціалізованими боронами (шлейфовими, зубчастими, ротаційними), передпосівними культиваторами тощо. Бажано знайти оптимальне поєднання й послідовність таких агрегатів, з огляду на специфіку умов роботи на полях кожного господарства. Інакше непродумана імпровізація може завдати відчутної шкоди, спричинивши втрати вологи, вивітрювання ґрунту, сплескування землі тощо.

У принципі, сьогодні кожен виробник ґрунтообробних агрегатів пропонує до їх базового оснащення той або інший набір котків, які можна поєднувати з бороною чи культиватором для виконання конкретних польових операцій. Це дуже зручно, і вже в момент вибору та замовлення борони чи культиватора можна окреслити корисний функціонал двох-трьох модифікацій котків та додатково їх замовити. Це вийде в помірні гроші, а головне, дасть змогу уникнути помилкових агротехнічних рішень.

Іван МАРЧЕНОК

Рекламодавці останнього номеру