Лікар твого поля

Лікар твого поля

Із технологією MZURI Pro-Til cільгоспвиробництво має шанс відродити екосистему й успішно керувати стихійними ризиками.

Чим більше втручається в наші розрахунки ринкова кон’юнктура, тим складніше залишатися «добрим господарем». Із сезону в сезон аграрій навпомацки шукає «безпрограшний варіант» – щоб, як то кажуть, і собі, і людям. От лише господарювати доводиться на виснажених ґрунтах, зі змілілими водоймами, за аномальних температур. Усе наразі дуже непросто, бо в такій нездоровій екосистемі ризиків для сільгоспвиробництва стає дедалі більше. Тож головна проблема ­ як успішно господарювати за таких обставин?

ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Агрономи зі стажем уже протягом кількох десятиліть правдами й неправдами намагаються давати раду зі строкатістю врожаїв на одних і тих самих полях. До яких лише прийомів не вдавалися! Яких тільки сільгоспмашин не виводили в поле! А сортів і гібридів випробували стільки, що аж голова йде обертом! Утім, далеко не завжди дорогі ресурси – насіння, добрива, ЗЗР, техніка – виправдовують свою ціну й приносять очікувані прибутки. На заваді може стати сила-силенна різних причин. Тож завзяті господарі-експериментатори прагнуть добре знати не тільки біологію гібриду чи сорту культури, а й особливості тієї місцини, де її вирощуватимуть – який ґрунтовий покрив, скільки там випадає опадів (загалом за рік і, зокрема, за визначений період), коли навесні настає ефективна температура, коли призупиняється вегетаційний період і багато іншого. До речі, десь саме на цьому етапі здебільшого й з’ясовується, що показники родючості ґрунту значно погіршилися, опадів поменшало мало не вдвічі, а середньорічні температурні показники зросли більше ніж на півтора градуса. Хочеш-не хочеш – замислюєшся, як бути далі...

02

За чверть століття, відколи світ особливо відчутно потерпає від стихійних і техногенних лих, потреба дбати про довкілля набула планетарних масштабів і вже навіть стало складовою нового європейського Зеленого курсу. Але як зменшити отой «вуглецевий слід» на своєму полі, коли воно годує й доводиться господарювати інтенсивно? Як домогтися стабільної прибутковості, коли ціни на добрива злетіли до космічних висот і, кажуть, це далеко не межа? Оптимальне вирішення проблеми, на переконання прибічників кліматичної ефективності господарювання, починається з поліпшення структури ґрунту. Активізація мікробіологічних процесів у поверхневому шарі збільшує вміст органічного вуглецю й, відповідно, гумусу. Органіка – ідеальне середовище для розвитку популяції дощових хробаків: вони аерують ґрунт, сприяють утворенню його грудкоподібної структури, стимулюють активність ґрунтових мікроорганізмів. Поглинаючи й абсорбуючи вологу, що потрапляє в ґрунт, гумус утримує поживні речовини, вони стають доступнішими для кореневої системи сільгоспкультур і забезпечують їм належне живлення упродовж усієї вегетації. Із технологією смугового обробітку ґрунту MZURI Pro-Til, що запускає таку спіраль сприятливих змін, навіть у дуже сухому ґрунті чи за відсутності опадів рослина має суттєві стартові переваги.

04

СТАЛИЙ ЕФЕКТ

Концептуальний підхід MZURI Pro-Til полягає в поєднанні класичної та нульової технологій ґрунтообробітку, і це дає змогу ефективно використовувати переваги кожної з них. Сівба з одночасним внесення добрив по всій глибині обробітку вузької й добре розпушеної смужки ґрунту за один прохід техніки та збереження мульчі в широких неораних міжряддях (а це дві третини поля) – ідеальне рішення для того, щоб оздоровити ґрунт і забезпечити посівам більше природної вологи та сонячного світла. Інноваційний інжиніринг MZURI Pro-Til дає змогу отримувати прогнозований результат навіть у тих ґрунтово-кліматичних умовах, де інша техніка не здатна впоратися. Тож серед тих, хто знає й практикує ефективні підходи смугового ґрунтообробітку MZURI Pro-Til, – фермери Казахстану й Туреччини, Італії й Румунії. Ба, більше – смугову технологію оцінили навіть у Нігерії. Зміна клімату вимагає більш ефективних та екологічних систем землеробства, а відтак і глобального перегляду застосовуваних агротехнологій. Інвестицій у землю, добрива й насіння наразі вже недостатньо – щоб бути успішним, час господарювати раціонально. І технологія MZURI Pro-Til – саме таке рішення, що здатне забезпечити агробізнесу стабільний результат навіть за найнесприятливіших умов. Цей принципово інший підхід до землеробства, як наголошує Олександр Ярошенко, директор «Б.Т.А Групп», що є офіційним дилером MZURI в Україні, вже зараз завойовує дедалі більше прихильників і крок за кроком охоплює значний сегмент ринку.

Дуже суттєва перевага технології MZURI – її здатність оптимізувати виробничі процеси. З цим агрегатом не потрібен плуг, дисковий агрегат, передпосівний культиватор, звичайна сівалка, розкидач мінеральних добрив – а отже значно менше коліс «пройде» полем, тиснучи на нього та викидаючи в атмосферу десятки кілограмів вуглекислого газу. Кожен літр споживаного дизельного пального, як підрахували агрономи-дослідники, –?? 2,6 ?? COце 2,6 кг CO², тож заощадження в середньому 35 літрів на смуговому обробітку гектара ріллі – це мінус 90 кг CO²! Та ще й напрям руху сівалки можна щороку змінювати. Отже, конкретну площу вона оброблятиме тільки один раз на три роки. За умов правильно підібраної сівозміни й точного дотримання технології – максимально й рівномірно розподіляючи поверхнею поля рослинні рештки, зберігаючи їх як мульчу, сіючи в розпушені вузькі смуги, одночасно вносячи в прикореневу зону добрива –господар має шанс домогтися сталого ефекту господарювання.

АРГУМЕНТИ ДЛЯ КЛІМАТУ

Оскільки нині в сільському господарстві дедалі більшого значення набувають інновації, що дають змогу не лише оптимізувати собівартість виробництва, а й зберігати цілісність довкілля. Саме з такою метою інженери та конструктори Центру досліджень та розробок MZURI з року в рік удосконалюють своє дітище. У партнерстві з науковцями Технологічно-природничого університету в Бидгощі (Польща) було реалізовано низку дослідницьких проектів щодо ефективності смугового ґрунтообробітку MZURI Pro-Til для поліпшення продуктивності й стану ґрунтів, зокрема, в умовах кліматичних змін. А нещодавно наукові напрацювання репрезентували німецьким колегам, котрі завітали в Польщу для обміну досвідом. Ознайомившись, фахівці були вражені й заявили, що широке застосування технології MZURI в Німеччині допоможе країні заощадити кілька мільйонів тонн CO², не кажучи вже про економію на робочій силі й усіх витратах, що пов’язані з інвестуванням в інші, менш ефективні технології.

03

Тим часом українські науковці досліджують потенціал підвищення біологічної ефективності внесених добрив із різними системами ґрунтообробітку. На форумі «Ефективне землеробство – прибутковий гектар» доктор біологічних наук Іван Кривенко розповів про експеримент, який було проведено в одному з господарств Вінниччини. На ідентичних ділянках посушливого регіону внесли однакову кількість добрив, але обробили ґрунт і посіяли, застосовуючи різні технології – класичну оранку та MZURI Pro-Til. Результати аналізу ґрунту з обох ділянок порівнювали з ділянкою без ґрунтообробітку й без внесення добрив. Отримані дані щодо вмісту поживних речовин та вологи в ґрунті показали цікаву динаміку. Зокрема, на 10-ий день після оранки вміст доступного азоту й фосфору різко зростав (оскільки високий вміст кисню в ґрунті прискорив мінералізацію), проте вже на 30-ий день кількість доступного азоту суттєво знизилася. Власне, й вміст доступної вологи в орному шарі ґрунту через 90 днів після оранки зменшився з 28,7 мм до 15 мм, а це, як відомо, – критична межа. А ось технологія MZURI Pro-Til забезпечила стабільний вміст доступних сполук азоту та фосфору (відповідно й мікробіологічних процесів) протягом усього вегетаційного періоду, а вологоємність в орному шарі на 90-ий день становила 26,5 мм.

Як відомо, саме достатній рівень ґрунтової вологи спонукає кореневу систему рослини розвиватися в напрямку найсприятливішої фізіологічної концентрації поживних речовин. Саме тому ріст, розвиток і формування всіх структурних елементів урожаю на ділянці, посіяній за технологією MZURI, відбувався без зупинки з найменшими стресовими затратами енергії рослин на всі перепади в живленні. Надалі господарство має намір утричі розширити площі смугового ґрунтообробітку.

Ось так, крок за кроком, прогресивна технологія MZURI стає об’єктивною світоглядною реальністю прогресивної агроспільноти. Проста до геніальності ідея свого часу створила універсальну машину, а згодом змінила всю технологію. З нею сільське господарство має реальні шанси оздоровити екосистему, а кожен аграрій – напрацювати власний оптимальний підхід (із системою удобрення, догляду й сівозміною на кілька років уперед). Прикро лише, що держава не стимулює використання в Україні технологій, які дають можливість дбати про екологію. На відміну від закордонних фермерів, українці не мають дотацій, які в Європі видають за впровадження відповідних інновацій. І все ж, покладаючись на здоровий глузд і власні сили, землероби переймаються тим, що вважають справжньою цінністю.

05
Рекламодавці останнього номеру