Технології очистки зерна: етапи і обладнання

Очищення зерна – важливий етап отримання посівного або товарного зерна високої якості. Сучасне зерноочисне обладнання дозволяє зробити технологічний процес очистки зерна більш ефективним. Завданням очищення невіянки (вороху) є виділення з неї всіх домішок, а також виділення плюсклого, битого й пошкодженого зерна основної культури. Це необхідно для підвищення чистоти зернової сировини й поліпшення її якості.

Технологія очищення вороху від домішок (органічних, металомагнітних, мінеральних тощо) складається з послідовних трьох етапів. На кожному з них використовується відповідне обладнання для очищення зерна від домішок. Операції з очищення, сортування й калібрування проводять у сепарувальних машинах, що забезпечені різними робочими органами. Варіанти очищення насіння можуть бути різними. Класична схема очищення зерна включає 3 етапи:

1. Підготовчий етап. Зерновий матеріал обробляють не пізніше, ніж через добу після збору – щоб уникнути проростання, самозігрівання й підвищення вологості зібраного збіжжя. На підготовчому етапі грубими решетами, скальператорами та потоком повітря видаляють з вороху найбільші домішки.

2. Первинний (основний) етап. Первинне очищення зерна проводиться після попереднього очищення й сушіння. Вологість маси не повинна перевищувати 18%, а вміст сміттєвих домішок – 8%. Для обробки матеріалу потрібні решітні машини, аеродинамічні або трієри (машини для очищення зерна, що відокремлюють домішки: вівсюга й лялькаря, відсівають зерна по довжині), каменевідбірники. Тут важливо відсіяти якнайбільше механічного сміття при мінімальній втраті матеріалу (ефективність відділення домішок дрібної і крупної фракції – 60% і вище).

3. Вторинний (остаточний) етап. Остаточне очищення зерна ще називають фінішною доробкою зерна. Для обробки використовується складне устаткування для очищення зерна від домішок: сепаратори, вібропневмостоли, фотосепаратори. Вони остаточно відокремлюють домішки й розділяють зерно на фураж і насіннєве. Останнє, у свою чергу, сепарують на посівний і продовольчий матеріал.

Розподіл маси зерна і його одночасна очистка від домішок називається сепаруванням. Воно виконується на сепараторах, що бувають різних видів, габаритів, різної продуктивності. Ще одна корисна машина для очищення зерна – сепаратор САД. Відбір кращого насіння проводиться на сепараторах САД іноді замінюючи класичну схему очистки зерна. Сепаратор аеродинамічний, призначений для видалення будь­яких домішок в зерні задля підвищення врожайності насіння.

Універсальність і ефективність сепараторів САД дозволяє вирішувати 95% проблем при зерноочистці. На кожному з етапів підготовки насіння сепаратор САД може виконувати певне завдання. У зв'язку з цим діапазон застосування цієї машини значно ширший будь­яких інших машин для очищення зерна. Це дозволяє використовувати можливості сепараторів САД у різних умовах і варіантах експлуатації.

Основні варіанти експлуатації й застосування зерноочисного обладнання сепараторів САД такі:

1. На елеваторах сепаратори САД набули широкого застосування.

Грубе попереднє очищення зерна або первинна очистка, підвищення класності товарного зерна – це основні напрямки, де найчастіше застосовують сепаратори САД.

2. На зерноочисних агрегатах ЗАВ.

ЗАВ­20 або ЗАВ­40 призначений для механізованої очистки вороху зернових культур із комплексною механізацією навантажувально­розвантажувальних робіт. У результаті обробки за одноразовий пропуск через зерноочисні машини на ЗАВ зерно доводиться до базисних кондицій. Сепаратори САД встановлюють на ЗАВ на фінішне доопрацювання зерна для отримання посівного матеріалу.

3. Автомобільний зерноочисний комплекс САД або сепаратори САД на колесах призначені для роботи на току або в ангарах під навісом.

4. У будь­яких лініях з переробки зерна або круп сепаратор САД легко вбудовується. На всіх етапах переробки зерна можна отримати користь і використовувати можливості сепараторів САД.

Рекламодавці останнього номеру